Често задавани въпроси за он-лайн счетоводството

Как ще протича ежедневната работа с вашата кантора?

Ние сме убедени, че е в наш общ интерес да оптимизираме максимално обработката на счетоводната ви документация. Не е задължително доброто счетоводство да направи бизнеса ви по-успешен, но в крайна сметка трябва да бъдат изпълнявани законовите изисквания. Така че е от съществено значение да водим вашето счетоводство възможно най-ефикасно. Това ще ни помогне да се концентрираме върху това, което действително помага за развитието на бизнеса ви (прогнози, индикатори за дейността, данъчни и социални оптимизации…)
Поради това, ние ви осигуряваме метод за 100% виртуален обмен на документи между вас и кантората. Обменът на документи се осъществява посредством имейл за всички юридически, социални и данъчни документи и чрез нашата платформа COM’EXPERT за фактурите. Освен това, ние осигуряваме на нашите клиенти и специален софтуер за изготвяне на фактури и бележки за представителни разходи (notes de frais), като това позволява едновременно с изготвянето им те да бъдат обработени и в системата ни.
Също така ви предоставяме и наръчник за използване на организирането и класификацията на документите, месечни подразделения (intercalaires) и Excel формули, които ще помогнат за надеждната и професионална обработка на вашите счетоводни документи. Благодарение на нашата он-лайн библиотека и платформата COM’EXPERT, вие имате постоянен достъп до вашите документи (бюлетините за разходите, счетоводните баланси, ДДС декларациите, бюджетите, индикаторите за дейността, фактурите, фишовете за заплати).
Разбира се, ние също така работим и с досиета на фирми, чиито управители предпочитат обмен на документи на хартиен носител, но има разлика в цената на услугата.

Аз съм клиент на кантората ви и имам спешен въпрос, ще мога ли да се свържа с вас по телефона или чрез имейл?

Предоставянето на консултации е не само наше задължение, но и основна причина за професионалното ни съществуване. Като управители на фирма ние знаем колко е важно да можеш се осведомиш бързо и сигурно по различни въпроси. Много бързо се оказва, че „методът Google” дава ограничени резултати, особено по отношение на технически въпроси във връзка със счетоводството, осигуровките, трудовоправните и юридическите въпроси. Наше задължение е да ви отговорим възможно най-бързо чрез имейл или по телефона, при всички положения в срок не повече от 48 работни часа.

С кого от вашата кантора ще разговарям?

Ще бъдете във връзка винаги и само с експерт-счетоводител по всички въпроси, свързани с вашата дейност. За нас е от съществено значение експерт-счетоводителят да познава перфектно работата на клиентите си. Разбира се, техническите въпроси по обслужването на клиентите могат да бъдат възложени на служители на кантората или на външни подизпълнители. Но по отношение на вас предоставянето на услугите ще бъде напълно прозрачно и винаги ще разговаряте само със сертифициран експерт-счетоводител.

Спечелете време

Клауд услугите на Accinor дават достъп до документите навсякъде