За да започнете на сигурно

Нашият кабинет ви съпътства в целия административен процес – открийте трите етапа за създаване на предпитятие.

Цена на услугата: 750 евро без ДДС, дължими след завършване на регистрацията на вашата фирма. Също така трябва да се предвидят и допълнителните специфични разходи, свързани със създаването на фирмата (обявяване, регистрация в съда, в специалната камара на занаятчиите ако е е необходимо). Tези такси по принцип са в рамките на 250 евро за търговските фирми и от 400 до 500 евро за занаятчийско предприятие, за да може да се впише в Камарата на занаятчиите.

Нашият кабинет може да плати тези такси и да ви ги префактурира, когато започнете дейността си.

Ако вашият проект спре още на първия етап – ние няма да ви таксуваме. Ако вашият проект пропадне след стъпка 2, то ще ви начислим цена в размер на 450 евро без ДДС.

Както разбирате, през целия процес на създаване на вашия бизнес ние ще бъдем до вас и ще ви помагаме със съвети и информация.

А веднага щом вашата фирма бъде създадена, ние ще ви предложим нашия абонамент „Всичко в едно” за цялостна подкрепа на вашия бизнес.

Етап 1

Първа среща за консултация, на която ще ни представите своя проект, а ние ще ви обясним различните варианти и изисквания.

Етап 2

Събиране на необходимата информация, изготвяне на проект за Дружествен договор (Statuts), изготвяне на бизнес план.

Етап 3

Изготвяне на необходимите юридически документи и извършване на административните действия за регистрация.