Често задавани въпроси

Какво се случва, ако очакваният обем на счетоводната ми документация варира?

Не се притеснявайте, очакваният обем на документацията винаги се слага в определени граници и само ако в продължение на три месеца той надвишава очакваното, ще се промени цената на абонамента. Но това става само за в бъдеще, няма изравняване спрямо миналите периоди. По този начин вие следите разходите си и никога не можете да бъдете неприятно изненадани. Разбира се, промяна в цената на абонамента може да бъде както нагоре, така и надолу, особено ако обемът на вашата дейност намалее.

А ако поискам нещо наистина извънредно?

Извънредните услуги се включват в цената на абонамента. Въпреки това, ако определена услуга бъде искана постоянно, то тя вече няма да се смята за изключение, а за част от абонамента. В този случай ще бъде направена корекция в цената на абонамента (само за в бъдеще).

В такъв случай, никога ли не фактурирате нищо отделно?

Не фактурираме отделно. Но може да префактурираме разходи, които сме направили от ваше име. Става дума само за разходи, които вашата фирма е задължена да плати, а плащането реално е направено от ACCINOR (от гледна точка бързина и удобство)- например, такси за регистрация, съдебни такси…

Това звучи прекалено хубаво, за да е истина…

Договорът между вашата фирма и ACCINOR е писмен, нарича се „Lettre de mission” и съдържа всички възможни клаузи и условия. Няма никакви уловки!

ОК, но каква е цената на абонамента?

Разбира се, това зависи от големината на вашата фирма и най-вече от вашето участие в организацията и воденето на счетоводството. Ако ни давате т.нар. „кутия за обувки”, в която да трупате документите, то цената ще е по-висока, отколкото ако спазвате нашите правила за организиране, класификация и изпращане на документите (вижте тук нашия начин на работа ).

Примерни цени:

  • Консултантска фирма (без служители), с няколко фактури на месец: абонамент от 100 евро на месец без ДДС;
  • Лекар, практикуващ в BNC: абонамент от 120 евро на месец с ДДС;
  • Адвокат- 600 евро на година без ДДС;
  • Строителна фирма с трима служители и стотина фактури на месец (приходни и разходни): 250 евро на месец без ДДС;
  • Фризьорски салон (1-2 служители): 250 евро на месец без ДДС;
  • Ресторант (5-7 служители): 500 евро на месец без ДДС.

Какви за условията на съвместната ни работа?

Фактурираме абонамента от услуги на 1во число на всеки месец и той се плаща на до 26то число на същия месец чрез директно дебитиране на вашата банкова сметка (SDD SEPA). В случай, че нашата съвместна работа не започва от началото на вашата финансова година, ACCINOR ще ви фактурира „Първоначална такса” (в зависимост от месеците, изминали от началото на финансовата ви година). Тази цена зависи от конкретната ситуация, но по принцип е половината на обичайната месечна цена, умножена по броя на изминалите месеци.

Колко пъти мога да ви се обадя преди това да се отрази на цената на абонамента?

Ние не сме платформа за въпроси и отговори или телефонна централа, така че не ви таксуваме на минута… От друга страна, нашето време, също както и вашето, е пари. Ако броят на вашите обаждания и имейли с въпроси стане наистина значителен, то тогава това може да се отрази на цената на абонамента. Въпреки това важи същото правило, както за броя на счетоводните ви документи, а именно трябва да има постоянна тенденция в увеличението на вашите въпроси (3 месеца), тъй като най-важно е вашата работа да върви гладко. При всички случаи евентуална промяна в цената на услугите ни ще влезе в сила занапред, а не за минал период и то само с ваше съгласие.

Какъв е принципът на абонамента?

Plusieurs services - un forfait
ACCINOR ви предлага абонамент “Всичко в едно”, наистина всичко! Без допълнителни плащания на каквото и да е, по каквато и да е причина. Междинни отчети, назначаване или освобождаване на персонал, удостоверения за банката – всичко това е включено в пакета и не плащате нищо допълнително.