Длъжен ли съм да имам експерт-счетоводител?

Не, не сте задължени да имате експерт-счетоводител, можете да управлявате фирмените си дела и сами. Разбира се, трябва да разполагате с необходимото време, за да се занимавате с административните задължения на вашата фирма. За изпълнението на тези задължения или на част от тях можете да си наемете и служители. Но не можете да възложите счетоводството на фирмата си на лице, което не е експерт-счетоводител (или оторизирана фирма).

Предимствата, които дава експерт-счетоводителят

Поверяването на фирмените ви дела на един експерт-счетоводител ще ви осигури спокойствие по отношение на задълженията ви за деклариране (счетоводни баланси, ДДС декларации, бюлетините за социални осигуровки и плащания…). Но най-големият плюс е, че ще имате доверено лице, управител на фирма също като вас, който ще разбира проблемите ви и който ще е на разположение, когато имате нужда от помощ и съвет през всички етапи на вашия професионален живот.

Колко струват услугите на експерт-счетоводителя?

Тарифите се договарят свободно между клиента и експерт-счетоводителя и се подписва търговски договор. ACCINOR предлага абонамент Всичко в едно за малки и средни предприятия.

Искам да сменя експерт-счетоводителя си. Как да го направя?

На първо място, трябва да се разберете със сегашния си експерт-счетоводител. Какво точно не върви в работата помежду ви? Първо започнете с разговор с него/нея, най-често проблемите идват от липса на добра комуникация или от неразбирателство по отношение на изискванията на някоя от страните. Имайте предвид, че връзката между експерт-счетоводителя и неговия клиент трябва да бъде основана на доверие, което не трябва да се нарушава лесно, тъй като експерт-счетоводителят е най-близкият ви съветник.


Ако след изясняване на различията помежду ви все пак се окаже, че професионалните ви отношения не могат да продължат, трябва да уведомите експерт-счетоводителя си, че искате да развалите договора. Разбира се, трябва да заплатите пълния размер на задълженията си към експерт-счетоводителя, освен ако нямате основание да оспорите техния размер, в който случай трябва да се обърнете към Сдружението на експерт-счетоводителите за доброволно уреждане на спора преди да предприемете съдебни действия.


Трябва също така да прочетете внимателно клаузите на договора, защото е възможно да е предвидена неустойка за преждевременното му прекратяване, ако е извършено в срок по-кратък от предвидения в договора.


Ние в ACCINOR не изискваме предварително уведомяване за прекратяване на договора. Можете да поискате незабавно прекратяване на договора във всеки един момент, което ще влезе в сила от края на месеца, в който е поискано прекратяване. Ние смятаме, че вината е наша, ако клиентът желае да прекрати договора, защото не е доволен. А в случай на непредвидени обстоятелства (продажба на бизнеса, продажба на активите, смяна на управлението и др.), ние не искаме да санкционираме фирмата, тъй като клиентът има право на свободен избор.

Неговият профил

Експерт-счетоводителят трябва да притежава задължителна професионална квалификация, която се удостоверява с притежанието на DEC (диплома за експерт-счетоводител). Освен това, той трябва да има застраховка за професионална отговорност и да бъде вписан в Сдружението на експерт-счетоводителите (Ordre des Experts-Comptables), организация, която следи и контролира експерт-счетоводителите.

Експерт-счетоводителят също така трябва да поддържа непрекъснато високото си ниво на професионална квалификация чрез задължително годишно обучение. Поради професионалната си квалификация и етичните норми, на които е подчинен, експерт-счетоводителят е единственият, който може законно да води счетоводството на фирми, в които не е служител.